Stretching og mobilisering

  • Pris: 50 minutter, kr 1050,-

Kontorarbeid, økende alder og ensidig arbeid kan føre til stiv muskulatur og endret kroppsholdning.

Jeg tilbyr timer der vi har fokus på dette. Som terapeut tøyer jeg deg, og veileder deg gjennom tøyeøvelser tilpasset deg for å få en bedre holdning og mindre vondt i muskulaturen. I timen vil det også være fokus på styrkeøvelser som støtter opp under tøyeøvelsene. 

Stretching og tøyning kan bidra til:

  • økt blodsirkulasjon gjennom stiv muskulatur
  • frigjøring av spenninger
  • redusere stress
  • å forebygge skader
  • økt fleksibilitet
  • økt bevegelighet

Pris

Stretching og mobilisering
  • 50 min kr 1050,-

Kontakt